Over de Koerdische Rode Halve Maan 

De Koerdische Rode Halve Maan is gericht op het verlenen van humanitaire -en ontwikkelingshulp. Ten tijde van oorlog en natuurrampen trachten wij te voorzien in materiële en logistieke bijstand. Verder staan wij ook in voor de medische hulpverlening aan burgers en militaire slachtoffers. Wij staan ten dienste van mensen in nood en trachten hun noden zo precies mogelijk in te vullen. De Koerdische Rode Halve Maan treedt op als onpartijdige organisatie en besteedt de nodige aandacht aan de gelijkheid en gelijkwaardigheid van mensen. Wij motiveren onze beslissingen en zijn transparant over de vooropgestelde doelstellingen en resultaten. Met het oog op een efficiënte dienstverlening zijn wij bereid samen te werken met beschikbare partnerorganisaties.

De Belgisch Koerdische Rode Halve Maan maakt deel uit van de Internationale Koerdische Rode Halve Maanbeweging. De Koerdische Rode Halve Maan tracht zijn activiteiten uit te voeren met inachtneming van de universele waarden en het non-discriminatiebeginsel. Onze missie is driedelig:
• Het organiseren van noodhulp bij natuurrampen of oorlog
• Het ondersteunen van mensen in armoede
• Het ondersteunen van kwetsbare kinderen en families

Onze fundamentele beginselen:
• Het bouwen van bruggen tussen mensen in nood en bereidwillige mensen
• Het in acht nemen van het non-discriminatiebeginsel
• Streven naar humanitaire – en ontwikkelingssamenwerking met andere partnerorganisaties
• Ons verantwoordelijk opstellen en het hebben van een leidende rol in het realiseren van onze doelstellingen
• Het ondersteunen van bestaande initiatieven
• Het opvolgen van onze eigen initiatieven
• Het uitvoeren van onze taken met de nodige toewijding en het streven naar eenheid
• Het uitvoeren van onze activiteiten zonder winstoogmerk
• Het realiseren van onze activiteiten met inachtneming van onze fundamentele beginselen.