Het Kankerproject

De humanitaire crisis in Syrië heeft de gezondheidsbehoeften in de regio doen toenemen. Door deze crisis is de toegang tot gezondheidsfaciliteiten beperkt, is er sprake van overbevolking en kampt men met slechte hygiëne. Interne verdrevenen afkomstig uit Der Ezzour, Raqqa en Aleppo worden opgevangen in het district Qamishli. Qamishli telt momenteel circa 1,109,640 inwoners. Zo’n 450,000 inwoners hebben een grote behoefte aan medische zorg. Door het niet functioneren van de plaatselijke gezondheidsfaciliteiten wordt de primaire gezondheidszorg hen echter ontzegd.

Uit de meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 1,613 vrouwen in Syrië overleden zijn aan borstkanker (98 vrouwen per 100,000 inwoners). Met dit project tracht de Koerdische Rode Halve Maan aldus te voorzien in primaire gezondheidszorg voor vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker (vroeg stadia). Circa 450,000 vrouwen zullen worden behandeld door plaatselijke specialisten. De consultaties en medicaties zullen volledig kosteloos zijn.

Dit project is gericht op het vestigen van één medische mobiele eenheid én het aankopen van medisch materiaal. Patiënten zullen er vervolgens terechtkunnen voor consultaties en mammografies. Verder zal het plaatselijke gezondheidspersoneel worden ondersteund en zal men toegang verkrijgen tot medische opleidingen.

Het bedrag van de kosten voor het realiseren van dit project wordt geraamd op 230,000 euro.